Om Borredalen Rundt 1962 - 2024Tirsdager 18.30 (Tidligere start på høsten)


Borredalen Rundt
Borredalen Rundt er Fredrikstad-distriktets mest tradisjonsrike mosjonsløp. I mer enn 50 år har løpet blitt arrangert på tirsdagskvelder i sesongen april-oktober. Borredalen Rundt er altså ingen organisasjon eller forening, det foreligger intet medlemskap, dette er et ukentlig arrangement for løpsglade kvinner og menn.

Arrangements komité


De som arrangerer løpet er en gjeng frivillige (i praksis benevnt Styret) som blant annet sørger for å sette opp sesongliste, rekruttere folk til sekretariatskorps, oversende resultatlister til byens aviser samt ivareta nettstedet www.borredalen.com og Facebook-gruppen ”BORREDALEN RUNDT”.

Sekretariatskorpset er en gruppe frivillige som stiller i en seks-ukers turnus (to per vakt). Alt er basert på frivillighet, og ser du muligheten for å ta en ”økt” i sekretariatstropp eller styre, så er det bare å melde i fra til styret!

Løypa


Løypa har fra gammelt av vært 5,6 km. Den er i senere år målt til å være ca 5.5 km og går på skogsti, fjell og sandvei rundt Borredalsdammen, i naturskjønne omgivelser, i Fredrikstad-marka. Den første kilometeren er på stier i terreng med noe stigning, den neste kilometeren foregår på fjell, den tredje kilometeren på skogsti og grus. Resten av løypen er på grusvei.

Løpet

Løpet blir arrangert hver tirsdag kl 18.30 i sommerhalvåret. Når det mørkner begynner løpet litt tidligere, se informasjon på terminlisten litt senere i sesongen
Ingen Startavgift.
Navne registrering ved start.
Det er fellesstart.
Dere må selv huske tiden og informere vakten som skriver opp tidene.